Studenten

 

Stage of keuzevak bij De Katrol

De Katrol werkt met hogerejaars studenten social work (sociale opleidingen) en pabo van de Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Inholland. Volg jij een studie op een van de bovengenoemde hogescholen en ben jij een doener? Minimaal tweedejaars student (Pabo of ISO) en ben je op zoek naar een uitdagend keuzevak of stageplaats? Meld je dan aan bij De Katrol. Verschilmakers gezocht voor meer informatie over een stage bij De Katrol.

 

 

 

 

Leer- en gezinsondersteuning aan huis

Wij investeren in talent(en) en kapitaal (psychologisch, sociaal, maatschappelijk en economisch). Kinderen kansrijker, talentvoller en gezinnen zelfredzamer! Kinderen uit de groepen 3 en 4 krijgen twee keer in de week een Hbo-student aan huis die gedurende een half jaar leerondersteuning aan het gezin biedt in de thuissituatie. Naast het werken aan taal- en rekenen is er aandacht voor leren leren, spelend leren, leermotivatie, ouderbetrokkenheid en het creëren van een leercultuur thuis. In de praktijk blijkt dat er vaak andere kinderen uit het gezin aanschuiven, het is dus een gezinsgericht programma. 

De studenten staan onder begeleiding van een teamlid van De Katrol, de zogenaamde ankerfiguur. De ankerfiguur is een sociaal werker in dienst van De Katrol. Zij is de contactpersoon voor scholen, de ouders en welzijnsinstellingen uit de wijken waarbinnen zij werken en biedt de gezinnen sociale ondersteuning.

 

Wat leer je bij De Katrol? 

Als rolmodel/mediator zul jij een belangrijke bijdrage leveren aan de leerhouding van het kind en de leercultuur binnen het gezin.

Eventuele sociale ondersteuning aan de opvoeders wordt door de ankerfiguur gedaan, waardoor jij je kunt focussen op de ontwikkelingen van het kind. In een nauwe samenwerking met de ankerfiguur van De Katrol ga je het gezin versterken en het leren thuis de plek geven die het verdient.

 

Belangrijke leerpunten bij De Katrol:

 • Je krijgt zicht op ‘preventie’
 • Communicatie vaardigheden en attitudes
 • Leren omgaan met de ‘regels en het ritme’ van het gezin
 • Mogelijke weerstanden ombuigen naar medewerkzaamheid
 • Leren omgaan met privacy-regels en het hanteren van een beroepsgeheim
 • Open stellen voor alle gezinsleden (meerzijdige partijdigheid, Nagy)
 • Leren omgaan met ‘bemoeizorg’
 • Zelfredzaamheid vergroten en zelfvertrouwen versterken (empowerment)
 • Gebruik maken van het ‘model leren’ en mediatie (Feuerstein)
 • Onbevooroordeeld naar de gezinnen toegaan en aan de slag gaan met wat het gezin aanbrengt (presentietheorie)
 • Overdragen van de leerondersteuning aan de ouders/verzorgers (empowerment, Van Regenmortel)
 • Omgaan met hedendaagse normen en waarden versus normoverschrijdende normen en waarden
 • Leren in te voegen (Minuchin) om mogelijke normvolgende veranderingen in het gezin te verkrijgen + positief bekrachtigen
 • Procesmatig werken (vallen en opstaan, Haley) en zicht krijgen op de interventies van de ankerfiguur
 • Gave gebieden herkennen (Markey) en positief bekrachtigen
 • Leren van andere disciplines in Multidisciplinaire terugkommomenten
 • Tijdens de stage het beleid en visie van De Katrol uitdragen
 • Aandacht hebben voor de sociale context en hulpbronnen van de gezinnen (Nagy)
 • Zicht krijgen op eclectisch integratief handelen

 

Wij bieden jou een unieke leermogelijkheid, waarbij ervarend leren in een multidisciplinair kader centraal staat. Ben je klaar voor een cultuuroverbruggende uitdaging en ben je benieuwd hoe kinderen leren buiten hun school? Ben je zelfstandig én een teamplayer én wil je tijdens je opleiding al een bijdrage leveren aan het terugbrengen van het hoge drop-out percentage van Rotterdam? Ben je klaar voor een leerzame dosis praktijkervaring? Vul dan het inschrijfformulier meteen in en stuur een korte motivatiebrief naar nicole@dekatrol.nl.