Verkorte Privacyverklaring Stichting De Katrol

 

De Katrol legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hetgeen waarvoor u zich heeft aangemeld (bijvoorbeeld de leer- en gezinsondersteuning aan huis, onze nieuwsbrieven of voor de activiteiten vanuit Speel-o-theek leuk leren 010).

 

Uw e-mail adres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze Stichting betreft, zoals nieuwsbrieven. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

 

Stichting De Katrol gaat zorgvuldig om met de door u verstrekte gegevens. Bescherming van deze gegevens en het bewaken van uw privacy vinden wij zeer belangrijk. Wij verstrekken geen gegevens aan derden zonder uw vooraf verkregen toestemming.

 

Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en door onze werknemers vertrouwelijk behandeld en op een beveiligde plaats bewaard voor statistiek en mogelijk toekomstig effect- en evaluatieonderzoek.

 

Na de jaarlijkse wettelijk verplichte accountantscontrole zullen wij uw gegevens verwijderen, wanneer u dat aan ons heeft aangegeven.

 

U kunt zich te allen tijde afmelden voor onze nieuwsbrieven of voor onze gegevensbestanden. Wij zullen uw gegevens dan onmiddellijk verwijderen.

 

Ook kunt u te allen tijde verzoeken om inzage en/of om uw gegevens te wijzigen. Hiervoor dient u een afspraak te maken via info@dekatrol.nl voor een bezoek bij ons op kantoor. U behoudt dan ook het recht om eventuele wijzigingen toe te passen.

 

Op verzoek is de volledige tekst van de privacyverklaring van de Stichting De Katrol op kantoor in te zien.

 

Mogelijkheid om contact op te nemen met de privacyfunctionaris van Stichting De Katrol kan via ons algemene email adres info@dekatrol.nl of neem contact op met de directeur van de stichting.