De Katrol: Leer- en gezinsondersteuning aan huis

Stichting De Katrol geeft gratis leerondersteuning aan jonge kinderen uit achterstandswijken in de Rotterdamse gebieden Charlois en Feijenoord. Studenten van de maatschappelijke studies van de Hogeschool Rotterdam en InHolland doen oefeningen, spelletjes en het huiswerk met hen. Dit alles bij de kinderen thuis. Zo krijgt leren – en school in het algemeen – een betere plek in het gezin en de studenten lopen tegelijkertijd een boeiende stage.

 

De Katrol betrekt ouders nadrukkelijk bij de leerondersteuning – als na 3 tot 6 maanden de studenten weg zijn, moeten zij in staat zijn hun kinderen (meer) hulp te bieden bij het schoolwerk. Naast de leerondersteuning bieden de medewerkers van De Katrol (‘ankerfiguren’), die professionele social workers zijn, sociale ondersteuning aan de gezinnen die dat wensen. Ouders beslissen zelf of ze gebruik willen maken van de leerondersteuning of van de dienstverlening van de ankerfiguren. Scholen dragen kinderen aan, die hier in hun ogen behoefte aan hebben. Ook melden ouders zichzelf via mond-tot-mondreclame.

 

De aanpak werkt, blijkt uit de resultaten van onafhankelijk kwaliteitsonderzoek: ouders en leraren zien zichtbare verbeteringen in houding en gedrag van de kinderen. Studenten en de Hogeschool Rotterdam zijn tevreden over het niveau van de stages. De gemeente Rotterdam heeft belangstelling voor de aanpak en in 2009 is De Katrol onderscheiden met de L-factor, een jubileumprijs van de Onderwijsraad rond kennisdeling. In 2022 ontving De Katrol de Rotterdamse Kinderrechten Award voor haar inzet in de stad.

 

Meer weten over de organisatie en de partners van De Katrol? Kijk bij Organisatie 

Meer weten over hoe De Katrol werkt? Kijk bij Werkwijze 

Wilt u weten of uw kind in aanmerking komt voor leerondersteuning? Kijk bij Ouders 

Ben je student in Rotterdam en geïnteresseerd in werken bij De Katrol? Kijk bij Studenten


Algemeen Nut Beogende Instelling
De Katrol is een non-profit organisatie met een ANBI-status en aangemerkt als een goed doel. U kunt De Katrol steunen met een gift of schenking op rekeningnummer NL33RABO 0142 0583 86 op naam van stichting De Katrol.

Doneren of schenken aan stichting De Katrol kan, vanwege de ANBI-status van de stichting, aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Voor meer informatie zie de site van de belastingdienst