Homepage Organisatie Bestuur Ankerfiguren Werkwijze Ouders Studenten Scholen Speel-o-theek Nieuws Contact Privacy

Bestuur


Het bestuur van De Katrol bestaat uit de volgende personen:

  • Voorzitter/Secretaris: Drs. E.I.M. Budel (Ad)

Achtergrond: Filosoof en agoog, voorheen werkzaam als beleidsadviseur in het brede (wijk) welzijnswerk


  • Penningmeester: De heer P.J. de Koning (Peter)

Achtergrond: Jurist, docent Hogeschool InHolland


  • Lid: Mevrouw Drs. J.B.M. Desain (Jenneke)

Achtergrond: Leerkracht, directeur communicatie VU


  • Lid: Mevrouw S. J. van der Bie-Hoogendam ( Sarina)

Achtergrond: leerkracht (primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en hoger onderwijs),

Ambassadrice van het Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken (Nivoz)


Stichting De Katrol is op zoek naar versterking in het bestuur. Voor meer informatie neem contact op met de directeur.


Functieprofiel bestuursvoorzitter