Vaardighedenalliantie: ondersteuning en onderzoek in Rotterdam Zuid

De Katrol heeft samen met Bomberbot en Krachtbronnen een alliantie gevormd om kinderen uit Rotterdam Zuid 21e eeuwse vaardigheden bij te brengen. De lessen worden zowel gegeven door een speciaal opgeleide trainer als de leerkrachten van de kinderen. In samenwerking met onderzoeker Fabian Dekker zal worden onderzocht wat de positieve effecten van lessen in 21e eeuwse vaardigheden zijn. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation.