Update Go Fund De Katrol Rotterdam

Ditmaal een extra goed-nieuws-update:


Beste verschilmakers en weldoeners, (de hele update is te lezen op https://gofund.me/a6c45d95)

De afgelopen maanden zoveel steun gehad van alle verschilmakers en weldoeners die ons hebben gesteund via de Go FUND Us, bedankt voor jullie hulp! Geweldig nieuws, want dit houdt in dat de uitvoering van De Katrol na de zomervakantie ‘gewoon’ van start kan gaan. Natuurlijk blijft het er nog steeds om spannen, want overbruggen is mooi maar verankeren blijft noodzaak. Maar dankzij de Go Fund De Katrol Rotterdam winnen wij wederom kostbare tijd om aan de slag te blijven om de verdere voortzetting van het belangrijke, preventieve en integrale werk van De Katrol in Rotterdam te verzekeren. 

 

De Go Fund De Katrol Rotterdam laten wij tot het eind van het jaar doorlopen, want we zijn een heel stuk verder maar nog niet bij de eindstreep. Dankzij de hulp van 133 donateurs en verschillende fondsen kan De Katrol Rotterdam door met waar wij goed in zijn; het verschil maken, thuis, bij en voor kinderen die opgroeien in een sociaal kwetsbare (achterstands)positie in Rotterdam Zuid door onderwijs in te zetten als hefboom naar een kansrijkere toekomst! Wij maken ons op voor het 16e werkjaar van De Katrol Rotterdam #trots #dankbaar #stilvan #julliemakenhetverschil #reddingsboei #voorDeKatrol #heelergbedankt #DeKatrolBlijft #verschilmaken