uitkomst aanbesteding De Katrol

Beste relatie en wijkpartner,

Met heel veel inzet is er de afgelopen jaren samengewerkt in het gebied Feijenoord om de kansen voor kinderen (en hun families) te vergroten. Door te investeren in leren, spelend leren, ouderbetrokkenheid, talenten, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Samen met ouders en studenten op dé plek die ertoe doet, thuis. Daar willen wij jullie hartelijk voor bedanken en daar kijken we met veel plezier op terug.

Zoals jullie weten besteedt Rotterdam het welzijnswerk aan. Ook wij, als onderdeel van Forza (WMO Radar, DOCK, TOS en De Katrol) hebben ons plan voor een beter en sterker Feijenoord ingediend. Maar het plan dat is ingediend door Humanitas werd als beter beoordeeld. Zij zullen het welzijnswerk, waaronder de leerondersteuning, per januari 2018 overnemen.

Dit houdt in dat De Katrol haar activiteiten in het gebied Feijenoord zal staken en dat er in 2018 geen leer- en gezinsondersteuning aan huis meer zal plaatsvinden. Wij maken onze huidige ondersteuningen met veel betrokkenheid en inzet af maar zullen geen nieuwe aanmeldingen meer opnemen. Het is dus niet meer mogelijk om nieuwe leerlingen/kinderen aan te melden voor het gebied Feijenoord.

Voor “Speel-o-theek leuk leren 010” is het onbekend of er -met vrijwilligers- een mogelijkheid bestaat om de ‘leuk leren 010’ activiteiten en de speluitleen door te laten gaan. Ook dit betreuren wij, maar het is niet anders. Later in het jaar zal er meer duidelijkheid komen.

Voorlopig zal De Katrol natuurlijk gevestigd blijven aan de Brede Hilledijk, in de Afrikaanderwijk, en zullen wij als betrokken partner van het gebied ons in blijven zetten voor de kinderen in de wijk.

De Katrol zal actief blijven in Charlois. Met pijn in ons hart nemen we afscheid van de andere wijken in Feijenoord. Wij gaan Feijenoord en haar bewoners erg missen. Nogmaals heel hartelijk dank voor de prettige samenwerking, de geslaagde buitenspeeldagen en het belangrijke werk dat wij de afgelopen acht jaren in het gebied Feijenoord samen met jullie hebben mogen verrichtten.

Met vriendelijke groet,

Namens het team van De Katrol

Sandra Pardoel

(directeur)