Sint Laurensfonds steunt De Katrol met € 15.000,-

“Sint Laurensfonds wil met zijn middelen actief bijdragen aan een Rotterdamse (groot)stedelijke leefomgeving, waarin bewoners zich verbonden voelen en waarin ze betrokken zijn bij het welzijn van elkaar in hun buurt of wijk. Een samenleving waarin iedereen in staat is om een menswaardig bestaan te realiseren, zelfstandig of samen met anderen. Wij doen dit door te verzachten, te verbinden én te veranderen. Wij laten ons leiden door onze waarden: wij vinden dat we mensen in moeilijke situaties moeten ondersteunen en dat we moeten bijdragen aan een menswaardige leefgemeenschap.”                                                                                                                  bron https://sintlaurensfonds.nl/missie-en-visie/


Sint Laurensfonds is eigenlijk al vanaf de oprichting van De Katrol betrokken en door de jaren heen hebben wij meermaals mogen rekenen op steun, raad en daad en stelt SLF kennis en netwerk beschikbaar aan de projecten en organisaties die zich in Rotterdam sterk maken voor haar jeugd en diens ouders. Vanuit dit vertrouwen is het ook niet vreemd dat wij onze “Alle hens aan dek-aanvraag” ook bij hen neer durfden leggen met daarin het verzoek om ons te helpen 2022 te overbruggen en om daarmee meer tijd te kunnen winnen om een stabielere aansluiting naar 2023 te kunnen maken. Naast de lopende gofund.De_Katrol_Rotterdam-actie hebben wij ook fondsen aangeschreven met de ingegane strategie voor behoud in 2022. Hiermee wordt ons de kans geboden om te doen waar wij goed in zijn: kansen blijven vergroten voor kinderen en hun families door onderwijs in te zetten als hefboom. 

 

Wij zijn er dan ook heel erg trots op dat Sint Laurensfonds ons hierin -wederom- steunt. Bedankt daarvoor!
#julliemakenhetverschil #bedankt #SintLaurensfonds #reddingsboei #voorDeKatrol