Persbericht: Stichting De Katrol start actie om voortbestaan te redden!

VOORBESTAAN STICHTING DE KATROL NA 15 JAAR AAN ZIJDEN DRAAD

GoFundMe actie opgezet om steun aan gezinnen op Zuid te kunnen voorzetten
 

Na 15 jaar lang met veel succes kinderen en gezinnen op Rotterdam Zuid te hebben geholpen, dreigt Stichting De Katrol nu op te houden te bestaan.  Als gevolg van een complex aanbestedingssysteem van het welzijnswerk in Rotterdam, is De Katrol als kleine stichting buiten de boot gevallen en dreigt een einde te komen aan het succesvolle werk dat zij verricht in de wijken van Feijenoord en Charlois. Om haar voorbestaan te redden en steun te kunnen blijven verlenen aan sociaal kwetsbare gezinnen op Zuid, start De Katrol een GoFundMe -actie. 
 

Stichting De Katrol geeft gratis leer- en gezinsondersteuning aan jonge kinderen en hun ouders in achterstandswijken en werkt hiervoor nauw samen met het basisonderwijs. Onderwijzers in de groepen 3 en 4 kloppen bij De Katrol aan als zij denken dat een leerling uit hun klas thuis leerondersteuning nodig heeft. Deze ondersteuning wordt vervolgens geboden door studenten van maatschappelijke studies van de Hogeschool Rotterdam en InHolland die oefeningen, spelletjes en het huiswerk met hen doen. Dit alles gebeurt bij de kinderen thuis. Zo krijgt leren – en school in het algemeen – een betere plek in het gezin en de studenten lopen tegelijkertijd een boeiende stage. Naast de leerondersteuning bieden welzijnswerkers (de zogenaamde ankerfiguren) van De Katrol sociale en praktische ondersteuning aan de gezinnen aan om daarmee de kansen van heel het gezin te vergroten. De afgelopen 15 jaar hielp De Katrol zo ruim 1400 gezinnen, 1500 kinderen in de groep 3-4 doelgroep en 800 broers en zussen. Meerdere studies hebben aangetoond dat de bijdrage van De Katrol daadwerkelijk een belangrijk verschil heeft gemaakt. 
 

De voorzetting van De Katrol staat na de zomervakantie op losse schroeven. Ook dreigt een einde aan de 3 speel-o-theken -waarvan 2 bij DOCK in de Huizen van de Wijk- die De Katrol samen met vrijwilligers runt. Met de GoFund me actie hoopt De Katrol voor 1 juni 50.000 euro bij elkaar te krijgen om tijd te kopen in de tweede fase van het  aanbestedingstraject van het welzijnswerk in Rotterdam.

Deze aanbesteding is zo ingericht dat kleinere organisaties als Stichting De Katrol niet direct kunnen meedingen voor financiering uit het welzijnsbudget van de gemeente. Zij kunnen zich hooguit als ‘onderaannemer’ verbinden aan een van de grotere welzijnsaanbieders. In het geval van De Katrol was dat stichting DOCK, waarmee het al ruim 10 jaar lang naar ieders tevredenheid uitvoering gaf aan de welzijnsopgave in Charlois en waarmee De Katrol de bieding inging voor de gebieden Charlois en Feijenoord. Onlangs werd bekend dat de gemeente in beide gebieden de gunning aan een andere welzijnspartij dan DOCK heeft gegund, waarmee vanaf 1 juni de belangrijkste inkomstenbron van De Katrol wegvalt. 
 

Sandra Pardoel, directeur van De Katrol: “Natuurlijk behoort ‘verliezen’ tot de mogelijkheden bij een aanbesteding. Maar dit kwam heel onverwacht. Juist omdat de gemeente voor het welzijnswerk hamert op precies die zaken waar wij al 15 jaar succesvol in zijn: meer oog voor preventie, meer oog voor gezinsgericht en outreachtend werken, naast de ouders staan, betere aansluiting tussen onderwijs en welzijn, het ontzorgen van scholen, en ga zo maar door.  Wat De Katrol de afgelopen 15 jaren heeft opgebouwd is kostbaar. We opereren in de  haarvaten van de kwetsbaarste wijken op Zuid, kennen de ouders en zij kennen ons. Daarnaast beschikken we over een duurzaam netwerk van partners -en scholen. Onze uitvoering draait al jaren met grote tevredenheid van alle betrokkenen op basis van een methodiek die bewezen effectief is. Onze inzet in Rotterdam is makkelijk af te breken, maar moeilijk op te bouwen.’’
 

De Katrol hoopt nu alsnog aanspraak te kunnen maken op een kleiner budget uit het welzijnswerk dat vanaf de zomer via een zogeheten “Right to Cooperate” wordt aanbesteed. Om de vaste personeels- en huurlasten zolang door te kunnen betalen krijgt de Stichting steun van diverse fondsen. Tezamen met de opbrengsten van de GoFundMe actie hoopt De Katrol overeind te blijven. 

 

Lees dit artikel in de Havenloods → https://www.dehavenloods.nl/nieuws/algemeen/41825/voortbestaan-de-katrol-op-zuid-hangt-na-15-jaar-aan-zijden-draad