(aangepast: 30-6-2023)

Manifest 'Stop de afbraak van buurtkracht'

Bezuinigen op wijkplekken? Zeg NEE en teken MEE

 

Korte uitleg:

De gemeente Rotterdam gaat bezuinigen op de lokale plekken. Minder geld voor buurthuiskamers en speeltuinen, groenplekken en sportkantines. Minder steun voor de gewone dingen die bewoners met elkaar doen om de stad mooier en leuker te maken. De gemeente gaat ook nog fors bezuinigen op zorg. Minder mensen kunnen zorg of hulp krijgen. Te duur. Geen personeel. En wie mogen dat opvangen? Precies, de gewone Rotterdammers in hun buurtplekken… Bezuinigen op buurtkracht is dus niet goed. Moet een vergissing zijn.

 

De gemeenteraad vergadert op 4 en 6 juli. Zij kunnen dit terugdraaien. Zeg NEE! tegen bezuinigen op wijkplekken. Zeg JA! tegen het versterken van de sociale basis. Teken mee en deel het met anderen om je heen. Dank!

 

Het manifest vindt u hier → https://welzijnscoalitie.nl/stop-de-afbraak-van-buurtkracht/