KNR-PIN steunt De Katrol met € 15.000,-

De Konferentie Nederlandse Religieuzen is de koepelorganisatie van (bijna) alle religieuze ordes en congregaties in Nederland. Vanwege haar betrokkenheid bij activiteiten rond armoedebestrijding heeft De Katrol ook aan KNR-PIN een ‘Alle hens aan dek’-ondersteuningsaanvraag ingediend. Met daarin de vraag of zij bereid was om ons financieel te ondersteunen, zodat wij door kunnen met waar wij goed in zijn; het verschil maken, thuis, bij en voor kinderen die opgroeien in een sociaal kwetsbare (achterstands)positie in Rotterdam Zuid! 

 

Omdat De Katrol op 20 december 2022 haar 15 jarige lustrum hoopt te kunnen vieren, hebben wij een ondersteuningsverzoek neergelegd voor € 15.000,-. Symbolisch voor de afgelopen 15 werkjaren van De Katrol. Vandaag ontvingen wij het toekenningsbericht, waarin zij het volgende aan ons schreven:
 

(…) Het werk van uw stichting is klein begonnen met leerondersteuning van kinderen in de eigen thuissituatie. Het is uitgegroeid met betaalde krachten en vrijwilligers die schakel zijn tussen school, kind en de ouders. Er wordt gewerkt achter de voordeur van gezinnen in armoede, weet wat er speelt, en verbindt deze met Hbo-studenten die als stagiaires de nodige ervaring opdoen en soms als rolmodel fungeren voor de kinderen die zij ondersteunen. Als De Katrol kan blijven functioneren met de door haar ontwikkelde en als goed geëvalueerde methode, zou dat ieder jaar een flink aantal gezinnen helpen. De KNR-PIN heeft besloten positief op de aanvraag te beslissen en aan dit project een schenking van € 15.000,- toe te kennen. (…) Veel succes met het goede werk dat jullie doen!”

 

KNR-PIN heel hartelijk bedankt, jullie maken het verschil! #AlleHensAanDek #reddingsboei #voorDeKatrol