Jaarafsluiting De Katrol 2020-2021

2020-2021, ons 14e werkjaar en dit was ons er weer een!

In totaal hebben wij met elkaar gedurende dit schooljaar 89 trajecten leer- en gezinsondersteuning aan huis gerealiseerd! Door de lockdown ( vlak voor de kerstvakantie) en de uitdagingen voor onze gezinnen tijdens deze periode van ‘afstandsonderwijs’ hebben wij bij 21 gezinnen de trajecten verlengd. Dit houdt in dat zij -om allerlei verschillende redenen- nogmaals een student voor een tweede periode hebben gekregen en daarmee dus een langere periode leer- en gezinsondersteuning ‘aan huis’ hebben ontvangen. Onderstaande gegevens gaan over 68 unieke gezinnen. In totaal groeien er 190 minderjarige kinderen op in deze huishoudens. We hebben gewerkt met 73 kinderen uit groep 3 en 4, maar in totaal hebben er 120 kinderen actief deelgenomen aan de leerondersteuning. Er hebben dus 57 extra kinderen meegeprofiteerd van jullie geboden leerondersteuning. 
 

Deze kinderen hebben een hele diverse en rijke diversiteit aan culturele achtergronden. In totaal zijn wij dit jaar met 25 verschillende culturen in aanraking gekomen, van Antilliaans tot Turks. En  hebben onze studenten dus kennis gemaakt met de hyperdiversiteit van Rotterdam en haar bewoners. In totaal hebben wij samengewerkt met 115 ouders ( 19 gezinnen betroffen een alleenstaande ouder en wij waren welkom bij een pleeggezin). 

 

En toen kwam dé 2e LOCKDOWN!

Wij hebben veel geleerd van vorig jaar en dus ook rekening gehouden met een eventuele volgende lockdown met of zonder schoolsluiting. Waardoor wij – in nauwe samenwerking met de scholen en diverse ondersteunende fondsen- ons, en de gezinnen, goed hebben weten voor te bereiden op een mogelijke ‘hybride’ vorm van leerondersteuning. De overstap was dan ook snel gerealiseerd maar vroeg zowel van het team als de studenten voortdurende bijstelling van wat er wanneer wél mogelijk was en op alle voorbereidingen daarop.

 

Wij hebben:

  • 15 leenpc’s van uitgedeeld om tijdens de lockdown thuis aan school te kunnen werken. (Vanuit eerdere donaties van LBC aan De Katrol).
  • Zijn ‘presenter’ geweest dan ooit in ons contact met de gezinnen. Zo heeft ons team veel extra ondersteuning aan de gezinnen kunnen bieden. De ouders/kinderen een luisterend oor bieden, of hen met raad en daad bijstaan tijdens dit uitzonderlijke jaar en dus ook veel extra vragen van ouders op kunnen pakken en neer kunnen leggen bij partners. Er is op alle leefgebieden gezinsondersteuning aangeboden. Dit dankzij de extra inzet van ons team die de huisbezoeken af bleven leggen.
  • Zijn onze studenten ‘flexibeler’ dan ooit geweest. Behalve ‘online’ (wat niet altijd werkt voor onze deelnemertjes en ouders -digitaal is het toch niet helemaal voor deze doelgroep- waren onze studenten ook veel fysiek aanwezig. Zo waren wij regelmatig te gast bij partners in de Huizen van de Wijk, die openbleef voor kwetsbare doelgroepen, en waar de kinderen, hun ouders en onze studenten toch op afstand konden werken. En met voordeurbezoeken, vele voordeurbezoeken. Zo werd er dit jaar letterlijk ‘aan huis’ veel geoefend tijdens een wandeling of werd er oefenmateriaal en spelletjes of leesboekjes afgegeven aan de deur.
  • Onze studenten ook ondersteuning geboden op scholen in de noodopvang, waarbij zij de leerkrachten ondersteunden en de aanwezige kinderen hielpen waar nodig. Bij de heropstart van het onderwijs zijn zij ook door verschillende schoolteams gevraagd om hen hierbij te blijven helpen en zo de kinderen meer ondersteuning en aandacht te geven, ter ontlasting van de leerkracht. De meeste studenten hebben hier gehoor aan gegeven en hun stages ‘ook in de klas’ verder uitgevoerd. 

Vanuit Speelotheek leuk leren 010

  • Zijn wij ook dit werkjaar altijd opengebleven voor leden, buiten de lockdowns om konden ook nieuwe leden zich in komen schrijven. Elke woensdag en vrijdag konden gezinnen nieuw speelgoed, leesboekjes en spelletjes komen lenen voor thuis. De Speel-o-theek is dit jaar -volgens planning- 40 weken geopend geweest. Met veel dank aan het Sint Laurensfonds die ons hierin steunt.
  • Hebben wij ook weer vele speelgoeddonaties (waaronder kinderboeken) in ontvangst mogen nemen – deze staan allemaal in het studentenkwartier klaar voor verdere verspreiding naar de gezinnen toe.
  • 260 kinderboeken en diverse leuke en leerzame spellen en materialen gedoneerd aan het de wijkteam-werkers van Carnisse, die hiermee zomerpakketten hebben gevuld voor de kinderen en zo bijgedragen aan meer ontspanning en een onbezorgdere zomervakantie, thuis in Carnisse.
  • Onze Kinderzwerfboek-stations goed gevuld gehouden, waardoor er nog eens 318 kinderboeken door de wijken rondom De Katrol verspreid werden. Natuurlijk namen onze studenten deze ook mee op voordeurbezoek om achter te laten bij het gezin.
  • Zijn wij doorgegaan met de #WoensdagWeggeefDag waarbij wij via onze socials het gedoneerd speelgoed uitdeelden aan Rotterdamse gezinnen. In totaal hebben wij 29 #WWD-acties gehouden, waarbij er 232 verschillende speelgoedjes verdeeld en geclaimd konden worden. Daarvan zijn er 128 speelgoedjes direct geclaimd en opgehaald door de nieuwe eigenaren en leveren daar dus veel extra speelplezier op. De overige WWD’s komen volgend jaar op een goede plek terecht.

Ons Katrolteam startte dit jaar met 31 studenten afkomstig van verschillende sociale opleidingen en vanuit 5 verschillende hogescholen. Daarvan haalden er maar 26 ‘de eindstreep’. Zij ontvingen het Katrolcertificaat waarmee je aan kunt tonen dat zij hun stage bij De Katrol met succes hebt afgerond en dat zichzelf een echte verschilmaker mogen noemen. 

 

Bedankt voor alles Katrolteam2020-2021, wij zijn elk jaar trots op onze verschilmakers, maar dit jaar nog een stukje trotser! Jullie hebben namelijk bewust gekozen -te midden van een ongekende en wereldwijde pandemie- om bij ons als leerondersteuners aan de bak te gaan! Bedankt voor het verschil dat jullie hebben gemaakt voor onze organisatie, maar vooral voor al die kinderen en ouders waar jullie het leren thuis een betere plek hebben gegeven en dus kansen hebben vergroot. En dat -wederom- in een heel uitdagend jaar, waarbij wij een groot beroep hebben gedaan op een ieders flexibiliteit, creativiteit en motivatie. Bedankt voor al die extra meters en voor jullie collegialiteit en betrokkenheid! Een geweldige omzet door middel van inzet! Waar wij als team bijzonder trots op zijn. Fijne vakantie en succes met jullie nieuwe stage volgend jaar (helaas bij andere organisaties 😉)! Na de zomervakantie maakt het team van De Katrol zich op voor haar 15e werkjaar.