EY (Ernst&Young) schenkt € 11.615,- aan De Katrol

De Katrol is door EY (Ernst&Young) aangemerkt als project binnen hun maatschappelijk programma, EY Ripples. Dit houdt, onder andere, in dat medewerkers van EY hun kennis, vaardigheden, netwerken kunnen inzetten ten behoeve van een algemeen nut beogende (non-profit) organisaties en/of sociaal ondernemers die streven naar duurzame, meer inclusieve en humane manieren van samenleven. EY heeft De Katrol de afgelopen jaren ondersteund met hun boekhouding, het voorbereiden van een impactmeting, en op het gebied van communicatie. Waarbij meerdere EY-collega’s zich inzetten om onze stichting verder te helpen Wij zijn door EY aangemeld als ‘goed doel’ en zo konden medewerkers hun kerstbonus schenken aan De Katrol. Op deze wijze is er € 11.615, - gedoneerd aan onze stichting en daarvoor willen wij alle mogelijk makers bij EY heel hartelijk danken!

💛Wij gaan nog even door met waar wij goed in zijn: het verschil maken, thuis, bij en voor kinderen die opgroeien in een sociaal kwetsbare (achterstands)positie in Rotterdam Zuid! Concreet houdt dit in dat wij voor 4 Rotterdamse gezinnen leer- en gezinsondersteuning aan huis kunnen verzorgen en zo de kansen van de deelnemers vergroten
 

Wij zijn op dit moment op eigen middelen 2022 aan het overbruggen in afwachting van verdere financiering vanuit welzijn en onderwijs. Bij verankering zullen wij het bedrag omzetten in een steunfonds voor gezinnen. (Ter ondersteuning bij de stijgende kosten door de huidige crisis, dit kan gaan over boodschappen of schoolspullen.) Voor een gedeelte schaffen wij nieuwe spelmaterialen aan de Speel-o-theek, want ook spelen is leren ❤️🧸

Met het resultaat van deze actie kunnen wij dankzij EY door met waar wij goed in zijn: Kansen vergroten voor sociaal kwetsbare kinderen en hun families, door onderwijs in te zetten als hefboom naar een kansrijkere toekomst. Veel dank aan alle EY-medewerkers die dit mogelijk hebben gemaakt #julliemakenhetverschil #kerstdonatie #EY #CR #EYRipples #buildingabetterworkingworld #dankbaar ❤️⚓️💪🛟 #DeKatrol #kinderenkansrijker #ouderszelfredzamer #onderwijsaslhefboom #gezinnenuitdearmoede #samenmakenwijhetverschil #EYbedankt