Een mooi en nieuw logo voor VZW De Katrol!

De Katrol biedt studie en gezinsondersteuning aan huis bij kansarme, kwetsbare gezinnen en vertrekt hierbij uit een empowerende, preventieve visie.

Mieke Verhulst (VZW De Katrol Oostende) vertelt: “We werken integraal en contextueel. We hebben dan ook niet alleen aandacht voor het kind en het leren, maar vooral ook voor alle randvoorwaarden. Wat is de context van het kind en zijn gezin (materieel, sociaal, financieel, pedagogisch, …) en hoe kunnen we het gezin ondersteunen bij hun hulpvraag en noden.”

 

De Katrol zal zich ook in de toekomst blijvend inzetten om uitval en uitsluiting bij kwetsbare gezinnen te voorkomen of te vermijden. De Katrol gelooft sterk in de mening dat zowel individu als maatschappij er alle belang bij hebben om alle burgers volwaardig te laten participeren in de samenleving. 

De Katrol ontstond in 2002 in Oostende en legde ondertussen een ganse weg af. In 2014 werd VZW De Katrol Oostende erkend als expertisecentrum De Katrol Oostende en op heden zijn er reeds meer dan 30 Katrolafdelingen actief in meer dan 50 steden en gemeenten in Vlaanderen. Ook internationaal zij er reeds Katrolafdelingen in Rotterdam en Gambia (“The Pulley”).

 

De Katrol is een beschermde merknaam en staat voor een zekere kwaliteit verbonden aan voorwaarden. Om deze naam en kwaliteit zichtbaar te maken stellen wij u bij deze vol trots het nieuwe logo voor. Onze collega's uit België herkent u nu aan het nieuwe logo, maar wij zijn een trotse partner en bondgenoot van het belangrijke preventieve werk van De Katrol (ook bij ons in Rotterdam, maar dan met ons eigen vertrouwde logo).