De Katrol staat stil bij haar koperen jubileum

12,5 jaar De Katrol in Rotterdam en viert dit met de WoensdagWeggeefDagen

 

12,5 jaar geleden ( op 20 december 2007) werd stichting De Katrol opgericht met als doel om kinderen kansrijker te maken. De Katrol wil sociaal kwetsbare kinderen kansrijker maken door het leren in de thuisomgeving centraal te stellen. Het gaat hierbij kinderen uit de risicogroep voortijdig schoolverlaters. Dit zijn, onder andere, kinderen met laaggeschoolde en/of, geen of gebrekkig Nederlandssprekende ouders, kinderen van alleenstaande ouders en uit gezinnen die moeten rondkomen van een inkomen op of onder het sociaal minimum. Dit realiseert De Katrol door een brug te slaan tussen onderwijs (leerondersteuning) en welzijn (opvoed- en gezinsondersteuning) en door Speel-o-theek leuk leren 010. We vergroten de kansen van kinderen door te investeren in hun educatieve ontwikkeling in de thuissituatie. Waarbij het leren thuis een eigen vaste plek krijgt, het leerplezier door middel van positieve stimulatie bewaakt wordt en de ouderbetrokkenheid wordt vergroot.

 

De Katrol richt zich op kinderen die in groep 3 en 4 van de basisschool zitten. Tweemaal per week, gedurende zes maanden, geven hbo-studenten van verschillende sociale studies en hogescholen hulp in lezen en rekenen. Zij doen oefeningen, spelletjes en het huiswerk met hen. Dit alles bij de kinderen thuis. Zo krijgt leren – en school in het algemeen – een betere plek in het gezin en de studenten lopen tegelijkertijd een boeiende stage. Broertjes en zusjes van de kinderen kunnen ook aanschuiven tijdens de ondersteuning.

 

De student organiseert rustmomenten en structuur in de naschoolse tijd en bespreekt ook het belang daarvan met de ouders. De Katrol betrekt ouders nadrukkelijk bij de leerondersteuning – als na 6 maanden de studenten weg zijn, moeten zij in staat zijn hun kinderen (meer) hulp te bieden bij het schoolwerk. Zo ondersteunt een student ouders bij het leren van hun kinderen en wordt een leercultuur thuis ontwikkeld. Naast de leerondersteuning bieden de medewerkers van De Katrol (‘ankerfiguren’), die professionele sociaal werkers zijn, gezinsondersteuning aan de gezinnen aan.  

 

Sinds de start heeft de stichting aan 1245 Rotterdamse gezinnen leer- en gezinsondersteuning aan huis kunnen aanbieden. In totaal hebben wij hiermee 1361 basisschoolkinderen uit de groepen 3 en 4 weten te bereiken. Het aantal kinderen die actief deel hebben genomen aan de leerondersteuning, dus de groepen 3 en 4, hun broertjes en zusjes, maakt dat er 2083 kinderen profijt hebben gehad van de inspanningen van onze stichting. Dit alles heeft De Katrol weten te realiseren in samenwerking met 850 enthousiaste Hbo-studenten. Thuis bij jonge basisschoolkinderen uit de groepen 3 en 4. Op dit moment vindt de leerondersteuning in verband met de RIVM-richtlijnen online plaats.

 

WoensdagWeggeefDagen

Om deze mijlpaal te vieren houdt De Katrol vanuit Speel-o-theek leuk leren 010 wekelijks de WoensdagWeggeefDagen. Wij verspreiden extra leesplezier, in de vorm van nieuwe en leuke Kinderzwerfboeken, op de Kinderboeken Marktkraam; elke woensdagmiddag van 15:00 uur tot 17:00 uur. En zorgen wij ook voor extra speelplezier, namelijk door gedoneerd speelgoed te vergeven op de WoensdagWeggeefDag. Via speciale WWDcodes op de facebook- en instagrampagina’s aangeven welk speelgoed gezinnen graag willen hebben om thuis te spelen. Elke week staan er nieuwe speelgoed met WWDcodes online. De WoensdagWeggeefDagen worden mogelijk gemaakt door steun van het Sint Laurensfonds, want ook spelen is leren. WoensdagWeggeefDag (#WWD) is er nog tot aan de zomervakantie!