(aangepast: 15-4-2023)

Bedanktpost voor de Go Fund Me De Katrol Rotterdam

Beste verschilmakers en weldoeners,

Dit is het allerlaatste filmpje waarin ik jullie ga bedanken. Want we hebben een hele hoop aan jullie te danken. Vandaag de eervolle taak om aan jullie te laten weten wat wij dan dus uiteindelijk bereikt hebben met jullie steun. Vandaag presenteer ik namelijk onze belangrijkste resultaten en het Jaarverslag 2022 (zie link) aan jullie.

Maar eerst fris ik even jullie geheugen op en wil ik ook graag even benadrukken dat deze post een bedankje is. De Go Fund Me De Katrol Rotterdam is nu echt gestopt.

Maar… 12 maanden geleden deden wij het verzoek aan jullie om ons te helpen bij het houden van aansluiting. Wij vroegen jullie om ons te helpen ‘de zomer door te komen’ om:
1) door te gaan met waar wij super goed in zijn en …
2) om tijd te kopen om aan te kunnen sluiten op dat belangrijke RtCo. Dat is beiden best wel gelukt. Dankzij fondsengeld en de opbrengst van deze Go FUND me, die uiteindelijk € 44.000,- heeft opgehaald hebben. Daar wil ik jullie, namens mijn collega’s en namens mijn bestuur heel hartelijk voor bedanken.

Wij zijn Rotterdammers en wij houden vol. Sterker nog, wij gaan er vol voor en blijven doen waar wij super goed in zijn: het verschil maken, thuis, bij en voor kinderen die opgroeien in een achterstandssituatie. Door naast hun ouders te gaan staan en hen te helpen op alle terreinen van hun leven. Want u weet waarschijnlijk wel dat opgroeien in een armoede situatie een (zowel nu als later in het leven van de kinderen) hele hoop problemen opleveren. Problemen die wij willen voorkomen door jong te beginnen en door als krachtversneller (wat een katrol natuurlijk gewoon is) op te treden. Dit doen wij integraal, waarbij wij -naast het leren en de ontwikkeling van de kinderen- ook oog hebben voor de (sociale en materiele) context van het gezin. Wanneer u straks mogelijk het Jaarverslag gaat lezen of bekijken, neem dan vooral bijlage 2 even door. Hier -vind ik- dat er goed is weergegeven waar ons werk echt over gaat.

De oprichter van De Katrol Oostende schreef in 2009 in zijn Katrolboek het volgende (en daar heb ik dit jaar enorm vaak aan teruggedacht):“Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over meerdere gebieden van het individuele en collectieve bestaan. Het scheidt de armen van de algemene aanvaardbare leefpatronen van de samenleving. Deze kloof kunnen zij niet op eigen kracht overbruggen.”
Hierbij somt Markey het volgende op:
- op alle domeinen van het leven wordt hen kansen ontnomen;
- het gaat niet om andere waarden maar om een negatieve spiraal van kansen;
- er is een netwerk van problemen en niet één geïsoleerd probleem.
Vandaag de dag is deze analyse nog steeds actueel. En hoe! En dit maakt dat wij ook in 2023 door willen.

Op dit moment draaien wij op volle sterkte en bieden wij ondersteuning aan 50 gezinnen aan. In Charlois kunnen wij rekenen op een kleine bijdrage vanuit het RtCo en voor het gebied Feijenoord is er gisteren gestart met het proces door een bijeenkomst. Helaas zijn beide jaarlijkse subsidies -en hoop ik vurig op iets structurelers- maar so far so good. Gelukkig kunnen wij rekenen op een aantal fondsen die onze werkzaamheden blijven ondersteunen. Ik ben veel dank verschuldigd aan Sint Laurensfonds, Volkskracht en KNR-projecten in Nederland die ook in 2023 achter ons gaan staan.

Ik ben er enorm trots op dat mijn team (de ankerfiguren - de echte verschilmakers van De Katrol) ook nu en vooral in dit hele spannende afgelopen jaar het maximale heeft gedaan om onze gezinnen verder te helpen. Ik ben er enorm trots op dat wij (met alle drie de programma’s) meer dan 100 Rotterdamse gezinnen hebben kunnen bereiken. En voor al hun kinderen een verschil hebben kunnen maken. Met zowel de Leer- en gezinsondersteuning aan huis, door de intensieve gezinsondersteuning vanuit de EHBO’eR en als met alle leuke en leerzame activiteiten vanuit Speelotheek leuk leren 010. Nogmaals heel erg bedankt jullie hulp. Voor het mogelijk maken van deze resultaten en vooral voor het vertrouwen dat u ons schonk.

Jullie steun heeft er aan bijgedragen dat wij de moed vonden om door te kunnen gaan met waarvan wij denken dat het verschil maakt. Dat jullie ons hierin zo enorm gesteund hebben heeft ons geloof in dat onze inzet ertoe doet versterkt. Jullie maakten voor ons het verschil en maakten deze resultaten mogelijk. Nogmaals ontzettend bedankt! Samen hebben wij het verschil gemaakt voor zo een 100 Rotterdamse gezinnen en hebben wij zorg gedragen voor meer leer-, speel- en leesplezier bij de kinderen thuis. Maar vooral bijgedragen aan een eerlijker, kansrijker, sterker en daardoor nog mooier Rotterdam. Dat hebben wij uiteraard niet alleen gedaan, maar met dank aan onze vele partners, organisaties en fondsen ‘die over de brug zijn gekomen’ en ons hebben geholpen in onze strijd. Maar vooral dankzij jullie. Bedankt voor het mogelijk maken van deze resultaten. Veel leesplezier.

Hartelijke groet,


Sandra Pardoel
directeur van Stichting De Katrol Rotterdam
De Katrol is winnaar van de Rotterdamse Kinderrechten Award 2022 (die dit jaar in het teken stond van kinderen die opgroeien in een armoedesituatie)

#trots
#julliemaaktenhetverschil
#bedanktvoorjulliehulp
#Jaarverslag2022
#DeKatrolRotterdam